Category Archives: DEFAULT

Bu Galed Iawn Y Brwydro - Dr Joseph Parry* - Blodwen

Posted on by


Download Bu Galed Iawn Y Brwydro - Dr Joseph Parry* - Blodwen

Ein Rhys hoff ddygodd o'i rwysedd-i'r bedd, Oer bau, i fawr waeledd; Diau aeth yn y diwedd I'r glyn oer a gwawJ ein hedd. Gwr hyfwyn oedd, roes i grefydd—ei ddawn Yn ddoniog iawn beunydd; I'r annoeth bu'n arweinydd, Cywir oedd ef, cawr ei ddydd.

Ysgolor oedd 0 ddysg helaeth,—dringai Drwy ingoedd yn odiaeth Risiau dysg, er pob croesau daeth-ar g'oedd I feddu bydoedd o ufydd wybodaeth.

Ai briwfwyd mAvy i biyfaid m4n—y bydd Y bucldiol lane eirian? Ai dan glo fydd y dyn glan Yn hollol o hyn allan! Na, na, rhyw foreu daw'n rhycld i--YS hwylia I'r Gaersalem newydd Einioes hael fyth yno sydd, A gwiwhoen yn dragywyda. Ei enaid yn awr sydd yno,—yn hoew Ei awen ddigwyno; Mwyn a swynawl mae'n seinio Peraidd fawl y freiniawl fro.

Aeth ein Rhys ar frys i fro—gogoniaat I gu ganu "Iddo;" Ei iugoedd aeth yn angho', Iach ei hwyl a gwych yw o. Harmoniums from JM 4s.

Cheffionere Organs from JB10 10s. Hiring System, List of Prices, and Testimonials on application. Cyfefrlad- B. Steam Works:—High Street, Aherdare. Y mae yn barod i roddi gwasanaeth y cyfryw ye rhatach yn mhob man ag y byddo yn cael y contract o Bu Galed Iawn Y Brwydro - Dr Joseph Parry* - Blodwen y Cofflnan. Hefyd, y mae wedi dyfod i'r penderfyniad y gall Walio Beddan Briek Graves wedi en Mngalchu a'n monrnio yn hardd am y swm isel o 7p.

Y mae Mr. Thomas wedi "irnend 16, o goffinan yn ystod y 16 mlynedd a basiodd, yr hyn sydd yn siarad yn achel am ei gymeriad fel Undertaker. Pris, mewn amlen hardd, lie. Derbynia y Gan hon gan- moUaeth uchaf ein prif gerddcrioa. Can a Chydgan, pris 4o. Dywed un bardd-gerddor am hon, 'Pa le bynag y clywaf oi ohanu, y mae yn awyno fy ngbalon yn lan. Gan Proff.

Williams Gwilym Gwent. Gan J. Peters Alan Alaw. Pris Ceiniog. Pob archebion i'w hanfon at- D. Ftk, YN cynwys wyth 0 ddarnau newyddion a gwreidd- iot gan D. Henry Dewi AmanTirdeunaw, ger Abertawe. Piis 4o. Yr elw arferelllyfrwerth- wyr. Hefyd mae ganddo geffyl a thrap i gyrohu pob coffin pan fydd galw am danynt; ao y mae yn oynwyno ei ddiolchgarwch gwresooaf i'w gyfeillion am en oefnogaeth am gynifer o flynyddan.

Contralto Songs. Lady Maelor. Tenor Songs. Bass Songs. Mae Beren ofnadwy yn codibobhwvr. Song the Bard and Chorus, Cysur- wch eich Blodwen.

Atthnr's Dying SoDg. Maa'm mywyd bron a rhedg. Mae seren wedi machlud. The Prison Scene. Ai dyma'r Gell, Syr Hywel Wan? War duett, I Mae Cymru'n barod. Partmg duett, 'Ffarwel, Arthur. Mae mil o ysbrydion. Solo Soprano a Chorus. Ewch at Harri. Cysurwch eioh Blodwen. Dead March, 'Taonwn lfodau ar y plon. Shown boor era Obema lnhlnfl SUe Scenes. Wedding Walta, 4 Oydfloeddiwn, Oyd- Bu Galed Iawn Y Brwydro - Dr Joseph Parry* - BlodwenHwre! Hontamen's Chorus,'Talli Ho.

Soldiers Chorus, Mae swn rbyfel yn y gwy t. Prisoners' Chorus. Grand Finale, Molianwn y Nefoedd,' in fngae with Harlech. Full Series, in paper, 5s. Ditto, in cloth 7s. All orders must be accompanied with payment to- J.

Hiraethgan Genedlaethol. At wasanaeth eisteddfodau a ohyngherdd- au ein gwlad. Yn y ddwliaith a'r ddau nodiant. Pris 4c. Pedair o Antheman i'r Gynulleidfa. Yn hollol syml ao yn yr hen arddull Gy- mreig.

Yn y ddwy iaith a'r ddan nod- iant. Pris Ar lan Iorddonen ddofn. Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws ao yn ouro. Ysbryd yw Duw. At wasanaeth yr Yisgol Sabbothol. Y geir- iau gan y Parch. Thomas Levi. Pris— Tonio, 4c. Ac hefyd os collai'r fraint hon am ei fywyd, Mai efrydd a fyddai dros ddyddiau ei oes. Ymsuddai'n grynedig dan bwys y werdd don; Am lwvdd i'r wyrth medd anfonai safthweddi At Dduw proffwyd Israel mewn fiydd o'i brudd fron. I Syria dychwelent yii ysgafn eu calon, A'r hanes ymledai fel trydan trwy'r byd!

Yn ffnvd glir Calfaiia maer nef eto'n Bu Galed Iawn Y Brwydro - Dr Joseph Parry* - Blodwen I I olehi'n glaerwynion holl deulu y llawr; Symudir gwahanglwjtf Bu Galed Iawn Y Brwydro - Dr Joseph Parry* - Blodwen bema echryslon, Fe welir merch Seion cyn haxddea a'r wawr! Aiaw Litmfehi. Yn awr yn barod, pris 4c. Jones CyntilawBriton Ferry, Glam. Harmoninms from 94 Cheffionere Organs from J 10s. Hiring System, List of Prices, and Testimonials on application. Oyfelrla4- B.

Y dim jn barod i rodgwiMaaaeth ycyfrjwya rhatach jiMahoo taaa ag y byddo ja Cael We Must Believe In Magic - Various - One Voice emtract owneodyOoffiaaa. Jt thin: eaaglfad o Ft "thabou," Ystwisa iffyrns. WaUfjn FtIt. Can a Chydgan, pris 4c. B pris 4c. Gas Proff. Gan J. Peters An Alaw.

Po" arohebion i'w hanfon at- D. Ptia to. Yr 81" arfetol 1 lyfrwertb- wyr. BichIkd Bowmr, builder ao undertaker, Glaia, gei? Bm Soprano Songs— 9. Syr Hywel, o'r Wyddfa.

Tenor Songa. Syr Hywel's Farewell Song to Blod. Bass 8ongs. The Monk. Mae Seren ofnadwy yn codi bob hwyr. Song the Bard and Chorus, Cysur- wch eioh Blodwen. Arthur's Dyir g Song. Mae'm mywyd oron a rhedg. Bu galed iawn y brwyd'o. The Priitm Foene. Ai dyma'r Gell. Syr Hywel Wan? Arthur ao Elen. War duatt, Mae Cymrn'n baord. Parting duett, I Irfarwal, Arthur. Chameleon - Thundershack - Thru The Kracks Chorus,'TalliHo.

Soldiers Chotat, I Mae awn rhyfel yn y gwyni. X Prisoners' Chorus. Fall Series, in papar, 5a. Yny ddwy isith a'r ddau nodiant. Pris Pedair 0 Anthemaa i'r Gynnlleidfii. Yn hollol syml ao yn yf hen arddull Gy. Ar Ion Iorddonen ddofo. Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws ao yn otiro. Mi a godaf ao a af at fy Nhad. Thank you for reading HeraldMailMedia.

You can come back at the end of your day period for more free articles, or you can purchase a subscription and continue to enjoy valuable local news and information. If you Bu Galed Iawn Y Brwydro - Dr Joseph Parry* - Blodwen help, please contact our office at Kitty Kline was known as an excellent seamstress who eventually opened her own shop, "Kitty's All Around Sewing.

Life has a way of making some interesting transitions sometimes, like the long and full one led by Dorothy Binkley, who died Nov. Although she's been compared to the Energizer Bunny, Iris Werking often lagged behind.

Daniel Wayne Swope of Clear Spring was known as a "gentle giant" among his family and friends. It's hard to imagine Gordon's Grocery without Cynthia Millsop. Crazy Woman - Joe Dolan - The Joe Dolan Collection family-owned business in Hagerstown has been in the Gordon family for three generations and most recently was owned and run by Cynthia and her brother Bu Galed Iawn Y Brwydro - Dr Joseph Parry* - Blodwen Gordon.

Thank you for reading! Sign Up. Log In. Purchase a Subscription. We hope that you continue to enjoy our free Bu Galed Iawn Y Brwydro - Dr Joseph Parry* - Blodwen. Sign Up Log In. Dashboard Logout. Joy Stone, Joy Martin Stone, 83, of Mercersburg, Pa. Born May 5, in Mt. Pleasant, Iowa, she was a daughter of the late Ezra M. Lorena Boden Martin. Joy was preceded in death by Dread A Dread - Johnny Clarke - Dreader Dread (1976-1978) husband of 56 years, the Rev.Sitemap

Sleepelss Angels - Dark The Suns - All Ends In Silence, Gotta Do It - Ron Shaull Shakedown - Makin Ya Feel Good, A Time For Heros (Extended) - Tangerine Dream - MP3 Collection - Tangerine Dream Part 2, Across The Border - Electric Light Orchestra - Out Of The Blue, Been A Long Time - The Farm - Spartacus Live (VHS), I Want What Shes Got - D-A-D - Best Of D.A.D 30 Years 30 Hits 1984-2014, Oklahoma - Cold Blue Steel - Cold Blue Steel, Crazy Woman - Joe Dolan - The Joe Dolan Collection, It Happened In Monterey - Frank Sinatra - Twenty Golden Greats, Sukirti - Pekka Airaksinen - Madam Im Adam, Rock Dat Bit - Various - Contre 02, The Boss - Amine Edge & DANCE - CUFF Vol. 4, Langenscheidtbrücke - Viktoriapark - Was Ist Schon 1 Jahr?, Michael - The Cousins - Los Primos

7 thoughts on “ Bu Galed Iawn Y Brwydro - Dr Joseph Parry* - Blodwen

  1. Gwŷl Gerdd Menai yn perfformio’r opera “Blodwen” gan Joseph Parry Rhyddhawyd y recordiad gwreiddiol ar LP ddwbl ym ac mae’r CD ddwbl hon ar gael am bris CD sengl The Menai Music Festival performing the opera “Blodwen” by Joseph Parry - the first opera to have been written in Welsh whilst Parry was.

  2. The Menai Music Festival performing the opera “Blodwen” by Joseph Parry & Mynyddog The original recording was released in on a double LP, and this double CD is available for the price of a single CD! Bu Galed Iawn y Brwydro ; Chwibannu Rhyddion Odlau ; Fy Mlodwen, F'anwylyd, fy Mhopeth ; Cenwch y Clychau / Gwae, Gwae ein Gwlad!

  3. Gŵyl Gerdd Menai - Blodwen. Gwyl Gerdd Menai yn perfformio’r opera “Blodwen” gan Joseph Parry a Mynyddog Rhyddhawyd y recordiad gwreiddiol ar LP ddwbl ym , ac mae’r CD ddwbl hon ar gael am bris CD sengl! Bu Galed Iawn y Brwydro ; Chwibannu Rhyddion Odlau ; .

  4. Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys. 9 articles on this Page Hide Articles List. 9 articles on this Page.

  5. Bichakd. BotriN, Builder dc Undertaker, Glais, Glydaoh. Swansea. CYFANSODDIADAU CERDDOROL NEWYDDION GAN DR. JOSEPH PARRY. Y mae y daman oanlvnol allan o'r OPERA GY08EIG, 'BLODWEN,' Gan Da. JOSEPH PABBY, i'w cael ar wa- ban, gyda geiriau Oymraeg a Beianeg. Bm Soprano Songs— 9. 'Un Blodeuglwm o Bl 4 01 dywed, un awel y nefoedd.'— Blodwen.

  6. Full text of "Eisteddfod genhedlaethol y Cymry, Caerludd, The National Eisteddfod of Wales, London, Rhaglen. Programme" See other formats.

  7. cheir yr argraff ei fod wedi brwydro'n galed yn ei herbyn am amryfal gweithiau parod megis Joseph gan Joseph Parry, addasiadau o weithiau Lloyd Williams oedd yn arwain y plant ac ef hefyd fu’n cyfeilio ar y piano. Cadarnhaol iawn oedd yr adroddiadau yn y wasg wedi'r perfformiadAuthor: Elen Keen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *